freesian
사이트 내 전체검색

상세검색


검색결과 175건의 제품이 검색되었습니다.
쥬빌리클럽 목록
제품 제질 제품군 밴드폭 추천토크 최대토크 최대압력 최소직경 최대직경
      (mm) (Nm) (Nm) (Psi/Bar) (mm) (mm)
Jubilee® CV Boot Clip 110mm CV Boot Clips
(CV 부트 클램프)
7 40 110
Jubilee® CV Boot Clip 50mm CV Boot Clips
(CV 부트 클램프)
7 25 50
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 16-18mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 16 18
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 15-17mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 15 17
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 14-16mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 14 16
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 13-15mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 13 15
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 12-14mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 12 14
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 11-13mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 11 13
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 10-12mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 50 10 12
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 9-11mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 75 9 11
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 8-10mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 75 8 10
Jubilee® Junior Clip Mild Steel 7-9mm   Jubilee® Juniors
(쥬빌리 쥬니어)
9.1 1.5 2 75 7 9
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 44mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 43.5 46
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 40mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 39.5 42
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 35mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 34.5 37
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 30mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 29.5 32
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 29mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 28.5 31
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 28mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 27.5 30
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 27mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 26.5 29
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 25mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 24.5 27
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 22mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 21.5 24
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 21mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 20.5 23
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 20mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 19.5 22
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 19mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 18.5 21
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 18mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 17.5 20
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 17mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 16.5 19
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 16mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 15.5 18
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 15mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 14.5 17
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 14mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 13.5 16
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 13mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 12.5 15
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 12mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 11.5 14
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 10mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 9.5 12
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 9mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 8.5 11
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 8mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 7.5 10
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 6mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 5.5 8
Jubilee® 'P' Clip Mild Steel 5mm   'P' Clips
(P 클램프)
12.7 4.5 6
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 140-160mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 17 140 160
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 110-130mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 110 130
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 100-120mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 100 120
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 90-110mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 90 110
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 80-100mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 80 100
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 70-90mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 70 90
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 60-80mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 39 60 80
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 50-70mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 92 50 70
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 40-60mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 92 40 60
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 32-50mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 92 32 50
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 30-45mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 92 30 45
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 25-40mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 4.5 6 92 25 40
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 20-32mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 92 20 32
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 16-27mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 182 16 27
Jubilee® Light Range Clip Mild Steel 12-22mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 182 12 22
Jubilee® Clip 00 Mild Steel 13-20mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 203 13 20
Jubilee® Clip M00 Mild Steel 11-16mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 203 11 16
Jubilee® Clip 000 Mild Steel 9.5-12mm   Light Range
(라이트 레인지)
9.9 3.4 4.5 203 9.5 12
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 240-252mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 240 252
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 227-239mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 227 239
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 214-226mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 214 226
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 201-213mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 201 213
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 188-200mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 188 200
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 175-187mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 175 187
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 162-174mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 162 174
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 149-161mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 149 161
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 140-148mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 140 148
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 131-139mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 131 139
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 122-130mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 122 130
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 113-121mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 113 121
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 104-112mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 104 112
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 98-103mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 98 103
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 92-97mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 92 97
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 86-91mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 86 91
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 80-85mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 80 85
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 74-79mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 74 79
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 68-73mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 68 73
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 64-67mm Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 64 67
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 60-63mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 60 63
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 56-59mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 56 59
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 52-55mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 52 55
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 48-51mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 48 51
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 44-47mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 44 47
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 40-43mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 40 43
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 36-39mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 36 39
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 32-35mm Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 32 35
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 29-31mm Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 29 31
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 26-28mm Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 26 28
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 23-25mm Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 23 25
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 20-22mm Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 20 22
Jubilee® Superclamp Stainless Steel 17-19mm Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 17 19
Jubilee® Superclamp Mild Steel 240-252mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 240 252
Jubilee® Superclamp Mild Steel 227-239mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 227 239
Jubilee® Superclamp Mild Steel 214-226mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 214 226
Jubilee® Superclamp Mild Steel 201-213mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 201 213
Jubilee® Superclamp Mild Steel 188-200mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 188 200
Jubilee® Superclamp Mild Steel 175-187mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 175 187
Jubilee® Superclamp Mild Steel 162-174mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 162 174
Jubilee® Superclamp Mild Steel 149-161mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 149 161
Jubilee® Superclamp Mild Steel 140-148mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 140 148
Jubilee® Superclamp Mild Steel 131-139mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 131 139
Jubilee® Superclamp Mild Steel 122-130mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 122 130
Jubilee® Superclamp Mild Steel 113-121mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 113 121
Jubilee® Superclamp Mild Steel 104-112mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 104 112
Jubilee® Superclamp Mild Steel 98-103mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
28 18.5 25 98 103
Jubilee® Superclamp Mild Steel 92-97mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 92 97
Jubilee® Superclamp Mild Steel 86-91mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 86 91
Jubilee® Superclamp Mild Steel 80-85   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 80 85
Jubilee® Superclamp Mild Steel 74-79mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 74 79
Jubilee® Superclamp Mild Steel 68-73mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 68 78
Jubilee® Superclamp Mild Steel 64-67mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
25 18.5 25 64 67
Jubilee® Superclamp Mild Steel 60-63mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 60 63
Jubilee® Superclamp Mild Steel 56-59mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 56 59
Jubilee® Superclamp Mild Steel 52-55mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 3 52 55
Jubilee® Superclamp Mild Steel 48-51mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 48 51
Jubilee® Superclamp Mild Steel 44-47mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 44 47
Jubilee® Superclamp Mild Steel 40-43mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 40 43
Jubilee® Superclamp Mild Steel 36-39mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 36 39
Jubilee® Superclamp Mild Steel 32-35mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
20 6 8 32 35
Jubilee® Superclamp Mild Steel 29-31mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 29 31
Jubilee® Superclamp Mild Steel 26-28mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 26 28
Jubilee® Superclamp Mild Steel 23-25mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 28 25
Jubilee® Superclamp Mild Steel 20-22mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 20 22
Jubilee® Superclamp Mild Steel 17-19mm   Superclamps
(슈퍼클램프)
18 4.5 6 17 19
Jubilee® High Torque Stainless Steel 490-520mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 490 520
Jubilee® High Torque Stainless Steel 470-500mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 470 500
Jubilee® High Torque Stainless Steel 450-480mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 450 480
Jubilee® High Torque Stainless Steel 430-460mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 430 460
Jubilee® High Torque Stainless Steel 410-440mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 410 440
Jubilee® High Torque Stainless Steel 390-420mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 390 420
Jubilee® High Torque Stainless Steel 370-400mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 370 400
Jubilee® High Torque Stainless Steel 350-380mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 350 380
Jubilee® High Torque Stainless Steel 330-360mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 330 360
Jubilee® High Torque Stainless Steel 310-340mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 310 340
Jubilee® High Torque Stainless Steel 290-320mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 290 320
Jubilee® High Torque Stainless Steel 270-300mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 270 300
Jubilee® High Torque Stainless Steel 250-280mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 250 280
Jubilee® High Torque Stainless Steel 230-260mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 230 260
Jubilee® High Torque Stainless Steel 210-240mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 210 240
Jubilee® High Torque Stainless Steel 190-220mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 190 220
Jubilee® High Torque Stainless Steel 170-200mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 170 200
Jubilee® High Torque Stainless Steel 150-180mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 30 150 180
Jubilee® High Torque Stainless Steel 130-160mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 66 130 160
Jubilee® High Torque Stainless Steel 110-140mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 66 110 140
Jubilee® High Torque Stainless Steel 90-120mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 66 90 120
Jubilee® High Torque Stainless Steel 80-100mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 66 80 100
Jubilee® High Torque Stainless Steel 70-95mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 153 70 95
Jubilee® High Torque Stainless Steel 60-80mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 153 60 80
Jubilee® High Torque Stainless Steel 40-70mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 153 40 70
Jubilee® High Torque Stainless Steel 30-50mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 304.5 30 50
Jubilee® High Torque Stainless Steel 25-45mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 304.5 25 45
Jubilee® High Torque Stainless Steel 25-40mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 304.5 25 40
Jubilee® High Torque Stainless Steel 20-35mm High Torque
(하이토크)
16 11.9 17 304.5 20 35
Jubilee® Clip 12.5‎ Mild Steel 286-318mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 286 318
Jubilee® Clip 11.5‎ Mild Steel 260-292mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 260 292
Jubilee® Clip 10.5‎ Mild Steel 235-267mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 235 267
Jubilee® Clip 9.5‎ Mild Steel 210-242mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 210 242
Jubilee® Clip 8.5‎ Mild Steel 184-216mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 184 216
Jubilee® Clip 7.5Mild Steel 158-190mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 158 190
Jubilee® Clip 7 Mild Steel 135-165mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 18 135 165
Jubilee® Clip 6X Mild Steel 120-150mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 18 120 150
Jubilee® Clip 6 Mild Steel 110-140mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 44 110 140
Jubilee® Clip 5 Mild Steel 90-120mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 44 90 120
Jubilee® Clip 4X Mild Steel 85-100mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 44 85 100
Jubilee® Clip 4 Mild Steel 70-90mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 44 70 90
Jubilee® Clip 3X Mild Steel 60-80mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 44 60 80
Jubilee® Clip 3 Mild Steel 55-70mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 6.7 9 102 55 70
Jubilee® Clip 2X Mild Steel 45-60mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 102 45 60
Jubilee® Clip 2 Mild Steel 40-55mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 102 40 55
Jubilee® Clip 2A Mild Steel 35-50mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.9 7.9 102 35 50
Jubilee® Clip 1M Mild Steel 32-45mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.1 6.8 102 32 45
Jubilee® Clip 1X Mild Steel 30-40mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.1 6.8 102 30 40
Jubilee® Clip 1 Mild Steel 25-35mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.1 6.8 102 25 35
Jubilee® Clip 1A Mild Steel 22-30mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 5.1 6.8 203 22 30
Jubilee® Clip 0XMS 18-25mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 4.2 5.6 203 18 25
Jubilee® Clip 0 Mild Steel 16-22mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
13 4.2 5.6 203 16 22
Jubilee® Clip 00 Mild Steel 13-20mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
9.9 3.4 4.5 203 13 20
Jubilee® Clip M00 Mild Steel 11-16mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
9.9 3.4 4.5 203 11 16
Jubilee® Clip 000 Mild Steel 9.5-12mm   Original Jubilee® Clip
(오리지널 쥬빌리 클램프)
9.9 3.4 4.5 203 9.5 12